Artisans


 

Madcap is proud to feature ceramics from a talented group of local artisans:

Kiyomi Koide

Kimi Masui

Itsuko Zenitani

Luvhaus, Berkeley

Akiko Graham, Akiko's Pottery, Seattle